Příspěvky

Česko - Quenijský slovník E

Video se Smíškem a Pipinem

HOBBITí Gulášek

Česko - Quenijský slovník D